Home » Bestuur

Bestuur

Denny Imbo - Prince

Sandy Van de Waeter - Deken

Martine De Wetter - Griffier

Martine Faut - Hulpgriffier

Marie Van de Mergel - Bibliothecaris en  Penningmeester ad interim

Stefaan de Roeck - Eerste Raadslid

Geert Van de Mergel - Tweede Raadslid en Penningmeester ad interim