Bestuur

Sandy Van de Waeter - Deken

Nathalie Depester - Penningmeester

Martine De Wetter - Griffier/Prince a.i.

Martine Faut - Hulpgriffier

Marie Van de Mergel - Bibliothecaris

Stefaan de Roeck - Eerste Raadslid

Veerle Le Noir - Tweede Raadslid