Bestuur

Marie Van de Mergel - Prince

Sandy Van de Waeter - Deken & Griffier a.i.

Nathalie Depester - Penningmeester

Martine Faut - Hulpgriffier

Denny Imbo - Bibliothecaris

Stefaan de Roeck - Eerste Raadslid

Veerle Le Noir - Tweede Raadslid